# شهیدکریم_آقاجانپور
دوست و دشمن بدانند: اگر ز سرهایمان کوه ها بسازند، نخواهیم گذاشت فرزندانمان در تاریخ بخوانند: خامنه ای تنها ماند  
/ 1 نظر / 16 بازدید