# حجاب
امـــروز شــِیــطاטּ شــُـدے … چـِـشـم هـآے پــِسـَراטּ را ؛ فــَــردایــے زود … شـِـیــطاטּ مــے شَـونـد هــزاراטּ چـِـشم … دلِ هَـمـسَـرت را ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید