می دونید تو جبهه تعاون کجا بود..؟

5451453433860ebc24db03017c5b76e5-425

می دونید تو جبهه تعاون کجا بود..؟

محلی بود که بچه ها ساک شخصی خودشون رو تحویل می دادند و به جاش یه پلاک خوشگل می گرفتند.

و بعد از اینکه می خواستند برن خونشون می رفتند تعاون پلاک رو تحویل می دادند و وسایل شخصیشون رو تحویل می گرفتند.


بچه ها می دونید حدود شش هزار ساک هنوز که هنوزه داخل تعاون مونده و این یعنی اینکه هیچ وقت هیچ پلاکی برنگشته تا وسایلش رو تحویل بدن

هیچ وقت...

.

یعنی شهید گمنام

زنده کن دل مرده را با صلوات بر شهید گمنام!
/ 0 نظر / 14 بازدید