کارت را خدایی کن

13341f8e8f3295bca68ed66760393246-425


ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ

دنیــــای مجـــــازی از محضـــــر الله خـــارج نیستــــــ ..
.
حـواسمـان هسـت کـلیکــــــ کـــه مـی کنیـــم ذکــــر مـی گـوییـــم ..
.
یـا بیهـوده میـرانیـم ...
.
یـا ـکه سکـوت کـرده ایـم و بـه نظـاره جنگــــــ حسیـن(ع) نشستــه ایـم...
/ 0 نظر / 12 بازدید