شهید علی‌محمدی 812958mouaqo191icgth.jpg

فرض کنید ده سال مردم ما پنیر نخورند، پنیر وارد نکنیم. چه اشکالی دارد؟ چه اتفاقی می افتد که ما پنیر خوردن یادمان برود؟
ولی اگر مسئولین برای کارهای عملی هزینه کنند 50 سال آینده فرزندانمان، همین آدمهایی که به فکر پنیر و نان و چلوکبابشان هستند تأمین می شوند. الان را نبین؛ 50 سال دیگر ما نیستیم و این نفت بالاخره تمام می شود.
جهان دارد به سمت خشکسالی می رود و چند سال دیگر ما دچار بحران آب می شویم و همه اینها یک جایگزین می خواهد که جز کارهای علمی، راه دیگری وجود ندارد و دیگر آن موقع ابرقدرت ها نمی توانند برای یک لیوان آب ما را تحت فشار قرار دهند.

مقـاومـت ؛رمــز پیـشـرفـت

/ 0 نظر / 12 بازدید