گفت به سلامتیه اون راننده تاکسی که توی این گرما کولر ماشینش رو برای چادری‌ها روشن می کنه.
گفتم نه!
به سلامتیه اون بانوی چادری که اگر کولر هم براش روشن نکنن بازم به چادرش افتخار می‌کنه

/ 0 نظر / 14 بازدید