احساس می کنم

 
✘ احساس می کنم 【 از شجـریـان و دوست عـزیـزش گوگوش 】 شکـست خـوردیـم .
✘ احساس می کنم هنـرمنـد نماهایی 【 مثل گلـشیفـته فـراهـانی و لیـلا حاتـمی و اصغـر فـرهـادی 】 بر هنرمندان ارزشی 【 مثل پـرویــز پـرستـویـی عـزیـز 】 غلبه کردند .
✘ احساس می کنم 【 امــثـال معـتـمد آریـا 】 امـروز قاه قاه بـه مـا می خندند ...
✘ بـه درستی احساس می کنم انتـخاب امروز ، سیگینال های درستی بـه 【 مـردم سراسر جهـان 】 داد که؛ « ایـرانـی هـا وا دادند و آمـریـکـایـی ها بـردنـد »
✘ احساس می کنم 【 مـردم همجنس بـاز انگلـیس و آمـریـکا 】 چنین تحـلیـل هایی بـرای خود می کـننـد .

امـــــــــا . . .

✔ دلـمـــان گـرم اســت کـه تـکــیـه گـاهی چـون تــــــــو داریـم ...
✔ امــــروز امــیـــد مـــا آقــــا 【 بـعــد از خـــدا 】 ، فـقــــط •۰•●! شـمـــ❤ــــا !●•۰ • هـســـــتـیـــد

 
 
photo.jpg
 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید