افسران - عشق یعنی این!

از محافظ سید حسن نصر الله سوال کردند:
چقدر سید حسن را دوست داری؟
گفت:آنقدر که امر کند الان بمیر.میمیرم.
در سوال بعد پرسیدند چقدر امام خامنه ای را دوست داری ؟

گفت: آنقدر که اگر امر کند سر سید حسن رو بیار. میبرم.

/ 0 نظر / 13 بازدید